Clarinetes (1)

Flautas (1)

Saxofones (1)

Trompetas (1)

Zampoña (1)